Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Lovendring

Dom fra Høyesterett om tomtefeste og menneskerettigheter

Foto: 

Saken gjaldt en kommune sitt krav om oppregulering av festeavgift. Et av spørsmålene i saken var om det strenge beviskravet for å kunne oppregulere festeavgiften etter tomteverdi før festeavtalen løper ut, var i strid med regelen om vern av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Høyesterett kom til at det strenge beviskravet ikke ville føre til noen «systematisk krenkelse» av EMK. Høyesterett kom videre til at det uansett var klart at kommunen ikke kunne oppregulere festeavgiften etter tomteverdi i saken. Høyesterett trengte derfor ikke å ta stilling til om det strenge beviskravet vil kunne være i strid med EMK i andre tilfeller. Dermed er det fortsatt et åpent spørsmål om det strenge beviskravet vil kunne være i strid med EMK.

Saken ble avgjort av Høyesterett i såkalt «storkammer», med 11 dommere istedenfor fem. Dette fordi Høyesterett mente saken var særlig viktig.

Du kan lese hele dommen her.

Dersom du har behov for bistand i sak om tomtefeste, kan du ta kontakt med vårt sentralbord på 69 16 23 23. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor tomtefeste.

No items found.