Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Sak

Mer forvirring om tomtefeste

Foto: 

Lagmannsretten hadde avgjort at bortfester skulle betale om lag 334 millioner kroner for å overta et bygg etter at festetiden var utløpt. Høyesterett har nå opphevet avgjørelsen – uten å avgjøre hvordan lagmannsretten skulle ha fastsatt prisen.

Saken gjaldt Zachariasbryggen i Bergen, en av byens mest attraktive tomter. Festeforholdet opphørte i 2015. Lagmannsretten hadde beregnet prisen bortfester skulle betale fester for bygget ved å beregne den fremtidige avkastningen bygget ville gi, neddiskontere, og deretter trekke fra tomteverdien. Et flertall i Høyesterett på tre dommere har nå avgjort at dette var feil måte å fastsette prisen på, og sendt saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Her kan du lese advokatfullmektig Kjetil Linde Holo sin kommentar til dommen i Bergens Tidende.

Høyesterett har ikke sagt noe klart om hvordan lagmannsretten skulle ha fastsatt prisen. Det står heller ikke noe klart om dette verken i lovteksten eller i de såkalte forarbeidene til loven. Dermed er det grunn til å tro at Gulating lagmannsrett vil få en vanskelig oppgave når de nå må fastsette prisen på nytt.

***

Dersom du har behov for bistand i sak om tomtefeste, kan du ta kontakt med vårt sentralbord på 69 16 23 23. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor tomtefeste.

No items found.