Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Sak

Ny tomtefestesak til Høyesterett

Foto: 

Høyesterett skal nok en gang ta stilling til om tomtefesteloven er i strid med menneskerettighetene. Denne gangen er spørsmålet om regelen om at bortfesteren bare kan kreve avgiften regulert før festeavtalen utløper dersom det «tvilløst er avtalt», er i strid med vernet om eiendomsretten i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

I en tidligere sak, HR-2016-2195-S (krever innlogging), mente et mindretall på tre dommere i Høyesterett at regelen var i strid med bortfester sin eiendomsrett. Flertallet avgjorde saken på annet grunnlag, og trengte derfor ikke ta stilling til spørsmålet.

Dersom Høyesterett nå kommer til at det ikke gjelder noe krav om tvilløs avtale for å oppregulere festeavgiften, betyr det en utvidet adgang for bortfester til oppregulering sammenlignet med i dag.

Høyesterett anser saken for å være særlig viktig. Saken skal derfor behandles i storkammer. Det betyr at saken skal avgjøres av 11 dommere, istedenfor fem.

Saken er berammet til 9. april i år.

***

Dersom du har behov for bistand i sak om tomtefeste, kan du ta kontakt med vårt sentralbord på 69 16 23 23. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor tomtefeste.

Saken er nå avgjort av Høyesterett. Bortfester tapte. Du kan lese mer om dette her.

No items found.