Fagområder:
Byggesaker og regulering
Eiendom
Bygg og entreprise

Utdannelse:

 • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Praksis:

 • 12.2019-d.d – Fast ansatt advokat ved Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 02.2018-12.2019 – Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 04.2015-01.2018 – Kommunejurist i virksomhet areal- og byggesak i Hvaler kommune
 • 01.2017-07.2017 – Konstituert fagleder areal- og byggesak i Hvaler kommune
 • 05.2014-04.2015 – Førstekonsulent ved Forbrukerrådet Østfold, Follo, Asker og Bærum
 • 08.2011-05.2014 – Legal Claim adjuster AIG (American International Group Ltd.)
 • 07.2011-04.2014 – Juridisk redaktør for avdeling fagbøker og lovkommentar, Universitetsforlaget (Aschehoug)

Verv og frivillig arbeid:

 • 2020/2021 - Nestleder for Advokatforeningen Yngre advokater i Østfold og Follo krets
 • 2017 – Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Hvaler kommune
 • 2014 – 2015 – Frivillig jurist i Den Norske Kreftforening

Sarah M. Didriksen

Advokat

Advokat Didriksen arbeider hovedsakelig med saker innenfor eiendomsrett, og har byggesaker og regulering, nabotvister, tomtefeste og entreprise som sine spesialfelt.

Didriksen har særlige kunnskaper om forvaltningsrett og politiske saksbehandlingsprosesser. Hun har tidligere hatt fagansvar i byggesaksavdelingen i kystkommunen Hvaler, og brukes derfor ofte til å bistå i byggesaker, havneforvaltning og ved ulike problemstillinger knyttet til privatisering i strandsonen og rettigheter i fast eiendom. 

Didriksen har også eiendomsmeglerbevilling og bistår jevnlig med overdragelser av fast eiendom og ulike problemstillinger knyttet til tinglysning.

Med sin bakgrunn fra Forbrukerrådet har Didriksen også erfaring med kjøpsrett og forbrukerrettslige spørsmål.