Fagområder:
Byggesaker og regulering
Eiendom
Bygg og entreprise

Utdannelse:

  • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Praksis:

  • 12.2019-d.d – Advokat Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
  • 02.2018-12.2019 – Advokatfullmektig Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
  • 04.2015-01.2018 – Kommunejurist Hvaler kommune
  • 01.2017-08.2017 – Konstituert fagleder areal- og byggesak Hvaler kommune
  • 05.2014-04.2015 – Førstekonsulent Forbrukerrådet
  • 08.2011-05.2014 – Forsikringsrådgiver/skadekonsulent American International Group Ltd. (AIG)
  • 07.2011-04.2014 – Universitetsforlaget Aschehoug avd. fagbøker/juridisk

Verv og frivillig arbeid:

  • 2020/2021 - Nestleder for Advokatforeningen Yngre advokater  Østfold og Follo krets
  • 2014/2015 – Frivillig jurist for Den Norske Kreftforening

Sarah M. Didriksen

Advokat

Advokat Didriksen arbeider hovedsakelig med saker innenfor eiendomsrett, og har byggesaker og regulering, tomtefeste, entreprise og avtalerett som sine spesialfelt.

Didriksen har særlige kunnskaper om forvaltningsrett og politiske saksbehandlingsprosesser. Hun har tidligere hatt fagansvar i byggesaksavdelingen i kystkommunen Hvaler og brukes derfor ofte til å bistå i byggesaker, og ved ulike problemstillinger knyttet til privatisering i strandsonen, rettigheter i fast eiendom og nabotvister.

Didriksen har også eiendomsmeglerbevilling og bistår jevnlig med innløsning av festetomter og overdragelser av fast eiendom, samt med ulike problemstillinger knyttet til tinglysning.